Programme for 3 month Spoken Tai language Examination 2020