Notification regarding Online Form fill-up of B.A. /B. Sc./ B. Com. 2nd Semester (Backlog), 4th Semester and 6th Semester (Regular & Backlog) Examinations(Non-CBCS), 2020