Dibrugarh University

Results of 1st Semester B.A. and 3rd Semester B.Com. Examinations(CBCS),held in November-December, 2022

 

B.A. B.Com.
1st Sem B.A. Result 3rd Sem B. Com Result
Summary Sheet(1st Sem B.A.) Summary Sheet(3rd Sem B. Com.)

For Marks Details visit the following websites

www.dibruexam.in

www.results.shiksha