registrar@dibru.ac.in  
        registrar@dibru.ac.in  

Dr. Subasana Mahanta

Professor, Department of Assamese
 • Email - subasanam9@gmail.com
 • Department of Assamese
 • Designation - Professor

Profile

Education:

 1. Bachelor’s Degree: B.A. with Major in Assamese  (Dibrugarh University)
 2. Master’s Degree: M.A. in Assamese (Dibrugarh University)
 3. Ph.D.: From Gauhati University (2000)

Professional Experience:

 • Lecturer in Jorhat Kendriya Mahavidyalay, Jorhat from 1991-1998
 • Lecturer in the Department of Assamese, Dibrugarh University from 1998-2004
 • Reader  in the Department of Assamese, Dibrugarh University from 2004-2011
 • Associate Professor in the Department of Assamese, Dibrugarh University from 2011-2015
 • Professor in the Department of Assamese, Dibrugarh University from 2015 till date

Areas of Interest/ Specialization:

 • Historical Linguistics, Sociolinguistics, Lexicography, Stylistics, Comparative Indian Literature, Early Assamese Literature, Folk Literature of North-east India, Translation Studies, Media Literature.

Courses Taught:

 • Evolution of Assamese Language, Assamese Literature:Stylistic Approach, Lexicography Theory and Practice, Mass Media: Assamese Language, Literature and Culture

Research Projects:

Research Project Completed:

 1. A Minor Research Project entitled ‘Bharatiya Aryabhasar Purbi Sakhar Bhasasmuhar Ruptattwik Adhyayan’ (Morphological Study of the Modern Aryan Languages of East-India) under University Grants Commission Unassigned Grants, 2004.

Ongoing Project:

 1. A research Project entitled, Grammar of Modern Assamese Language under CAS, Phase II (under SAP of UGC) of Department of Assamese, Dibrugarh University.

Ph.D Scholars: 

Sl. No.

Name

Topic

Status

(On-going /Completed)

1.

Bontee Phookan Sonowal

Asamiya Loka- Sahityat Buranjir Samal

Completed

2.  

Karabi Gogoi

Asamiya Abhidhanar Dersa Basar Aru Adhunik Abhidhan Pranetar Sanmukhat Pratyahban

Completed

3.

Nayan Moni Medhi

Uttar Swadhinata Kalar Asamiya Upanyasat Rajnaitik Chinta- Chetanar Prakriti

Completed

4.

Dipak Jyoti Mahanta

Asamat Bhasatattvik Aru Bhasabaijnanik Adhyayan

Completed

5.

Amarjyoti Doley

 Mising Aru Deuri Bhasar Sabdawali: Ek Samaj- Bhasabaijnanik Adhyayan

Completed

6.

Naba Kumar Chamua

Asamiya Sahitya-Alochanir Sankalan-Sampadana: Ek Bislesanatmak Adhyayan

Completed

7.

Gakul Gogoi

Mising Bhasa-Sanmpradayar Dwibhasik Sthiti : Samaj- Bhasabaijnanik Adhyayan

Completed

8.

Koustabmoni  Nath

Asamiya Anatar Natak : Ek Samiksatmak Adhyayan

Completed

9.

Poly Borah

Mamoni Roisom Goswamir Chutigalpa Aru Upanyasar Sailibaijnanik Adhyayan

Completed

10.

Pranati Boruah

Swadhinata-Purbakalar Asamiya Alochanir Kahinibijukta Gadya : Bisaybhittik Adhyayan

Completd

11.

Sabanika Baruah

Jyotiprasad Agarwalar Racanar Bhasa-Saili

Completed

 

12

Himarani Bora

Nabya Madhyamat Axomiya Sangskriti : Samikhyatmak Adhayan

2023

13

Riju Rekha Bori

Axomiya Batori Kakotor Bhasar Prayugik Rupbhed

2023

14

Amal Nath

Asamat Abhidhanbaijnyanik Adhyayanar Gati-prakriti

Thesis Submitted

15

Madhusmita Mahanta

Dibrugarh Viswavidyalayar Dr. Leela Gogoi Puthi Sangrahalayot shangrakhihit pandulipihomuhor shamikhyatmak Adhyayan

Thesis Submitted

15

Monmi Kalita

Adhunik Asamiya bhasar itihas : Samajbhsabaijnanik Adhyayan

On -Going

16

Gita Hazarika

Navya Madhyamat Asamiya Sahityar Gati- Prakriti

On -Going

 

 

Publications

Research Publications:

 1. Asamiiyaa Jikirat Thaluwaa Adhyaatmatattwar Samaabes, Asam Sahitya Sabha Patrika, Vol. XXXXV, Issue No. 3rd–4th, 1989-90
 2. Interrogative Constructions in Assamese, Journal of the Department of Assamese, Department of Assamese, Dibrugarh University, 2004.
 3. Sarbabhaaratiiya Preksaapatat Madhyazugar Asamiiyaa Gadya Saahitya, Asam Sahitya Sabha Patrika, 61st Year, Issue: II, 2005.
 4. Asamiiyaa Bhaasaar Dwirukta Sabda: Samaajbhaasabaijnanik Dristi, LEJAAI, Asam Sahitya Sabha, Dibrugarh Branch, 2005
 5. Bingsa Satikaar Uttaraardhar Anubaad Cintaa, Gariyoshi, Vol. XV, No.8, May, 2008, Sahitya-Prakash, Guwahati.
 6. Tulanaamulak Saahityat Anubaadar Bhumikaa, Tulanaamulak Saahitya: Bisay-Saar aaru Bisay-Prabes (AT collection of research papers), Department of Assamese, Dibrugarh University, 2009.
 7. Mahaarathii Candraprasaadar Bhaagirathii Kriti: Gariiyasiir Eghaarti Saaksaatkaar, Gariyoshi, Vol. XVI, No.11, August, 2009, Sahitya-Prakash, Guwahati.
 8. Sankarii Darsanar Bhaasyakaar Ankiiyaa Naatar Sutradhaar, Suktisudhaakaram, Ankiiyaa Bhaaonaa Celebration Committee, Majuli, 2010.
 9. Laksmiinaath Bejbaruaar ‘Burhi Aair Saadhu’r Bhaasaa-Sailii, Gariyoshi, Vol. XIX, Issue No.9, June, 2012, Sahitya-Prakash, Guwahati.
 10. Asomar Chah Janagosthir Karam Parab: Aitijya aru Tatparza,Swarnalipi (Literary & Socio-Cultural Monthly Research Journal), Vol. 3, Issue10, November 2013, Guwahati.
 11. Language of the Tea Tribes of Assam, International Journal of Multidisciplinary Research, Vol. II, Issue 8, November 2013,  Jai Hind Education Society, Pune.
 12. Gana Madhyamar Asamiiyaa Bhasa: Samaj Bhasabaigyanik Adhyayan, Anviksa, Vol.1, 2014, Department of Assamese, Dibrugarh University.
 13. Bargiitar Tattwaanusandhaan, Prantaswar, Vol. V, Issue 1, January 2015, North-East India Network for Academic Discourse, Guwahati.
 14. Saampratik Asamiiyaa Samaajat Abhidhaanar Byawhaar, Anviksa, Vol.II, 2015, Department of Assamese, Dibrugarh University.
 15. A Dictionary in Assamese and English by M. Bronson: Historical Background and Lexicographic Approach, Language in India, Vol. 15:2, 2015, www.languageinindia.com.
 16. Brajavali Form of Early Assamese and Early Maithili, Language in India, Vol. 15:6, 2015, www.languageinindia.com.
 17. Bilingualism among Nyshi Tribes of Arunachal Pradesh, Asian Journal  Of Research in Social Sciences & Humanities, Vol. V, Issue VI, June 2015, Asian Research Consortium, Yamuna Nagar (Haryana).
 18. The Use of Particles in Hindi and Assamese, International Journal of Research in Social Sciences & Humanities, Vol. No. 5, Issue No. III, Jul-Sep 2015, IRA PUBLICATIONS, Ghaziabad, Uttar Pradesh.
 19. Language Attitude among the Students of  Higher Education in Assam: A Contemporary Perspective, The International Journal of  Humanities and Social Studies, Vol. 3, Issue 9, September, 2015, www.theijhss.com.
 20. Lyrics of Dr. Bhupen Hazarika: A Thematic Study, Language in India, Vol. 15:10, October, 2015, www.languageinindia.com.
 21. Asamiiyaa Bhaasaar Sangrakhyan, Sangbardhan Aaru Samprachaar, Satsari, Vol. No.9, Issue No. 8, March 2014, Guwahati.

Books and Book Chapters:

A. Book Published:

 1. Udbhabkaaliin Asamiiyaa Bhaasaa, BANALATA, Dibrugarh, 2003

B.  Books edited:

 1. Jiiwanar Bicitra Rang (edited jointly with Dr. Nirajana Mahanta Bezborah), Department of Assamese, Dibrugarh University, 2005.
 2. Asamar Jangosthiya Lokasaahitya (edited jointly with Dr. Pallavi Deka Buzarboruah), Department of Assamese, Dibrugarh University, 2009.
 3. Bhaasaa-Saahitya Adhyanar Bibidh Dish (edited jointly with Dr. Jayanta Kumar Borah), Department of Assamese, Dibrugarh University, 2014

C.  Book Chapters:

 1. Asamiyaa Bhaasar Itihaas Bicaarat Praaciin Kaamrupiiya Lekhaawaliir Bhaasa, Bhaasaa Cintaa-Bicitraa, Department of Assamese, Gauhati University, 2000.
 2. Udbhabkaalian Asamiyaa Bhaasaat Parawartii Kaaliin Asamiiyaa Bhaasaar Rup Aaru pratnarup, Bhaasa Jijnasaa, Department of Assamese, Gauhati University, 2002.
 3. Pub Bhaaratar Praantiiya Bhaasaat Adhyaatma Raamaayan, Tradition of the Ramayana in Eastern India, Department of Assamese, Dibrugarh University, 2002.
 4. Manidiipat Mahendra Boraar Dristi Aaru Sristi (written jointly with Anuradha Sarma), Prawaal Dwiipar Dare (A collection of essays on Mahendra Bora), Department of Assamese, Dibrugarh University, 2003.
 5. Asamiyaa Brajaawalii Aaru Praacin Maithiliir Bytirekii Bislesan, Tulanamulak Adhyan, Department of Assamese, Dibrugarh University, 2004.
 6. Bhaartiiya Aaryabhaasar Purbii Saakhaar Bhaasaasamuhar Sarbanaam Rup, Tulanamulak Bhaasaa Adhyan, Department of Assamese, Dibrugarh University, 2006.
 7. Sankardewar “Kiirtan-Ghosaa”t Ek Saranar Caaribastu, Bhakti Saahityar  Samiksaatmak Adhyan, (A collection of articles on Bhakti Literature), Srimanta Sankardeva Sangha, Nalbari, 2007.
 8. Sankardew-Maadhawdewar Naatat Giitar Prayog, Mahaapurus Dujanaar Naatar Samiiksaatmak Adhyan (A collection of essays), Srimanta Sankardeva Sangha, Golaghat, 2008.
 9. Asamiiyaa Bhaasaar Aitihaasik Paripreksya: Bhaartiiya Aaryabhaasar Oupabhaasik Rup, Bhaasaa Baibhab (A collection of articles), Department of Assamese, Cotton College, Guwahati, 2009.
 10. Aadhunik Anubaad Cintaar Gatidhaaraa, Saahityar Swaad-Baicitra (A collection of Literary essays), Kiran Prakashan,  Dhemaji  & , Asam Sahitya Sabha United Kingdom, 2009.
 11. Asamiiyaa Bhaasaar Udbhab Samparkiiya Bitarkar Punariiksan, Sandhayee (A collection of research oriented articles), Gargaon College Publishing House, Sivasagar, 2009.
 12. Samakalin Bharatiya Sahityik Byaktitwar Pariprekhyit Sahityrathi Lakshminath Bezbaroa, (written jointly with Naba Kumar Chamuah) Lakshminath (A compilation of Articles), Panchajanya, Guwahati, December, 2014,
 13. Asomiya Mudrit Bijnapanar Bhasa-Saily, Prabandha Sanchayan (ed), (A collection of articles), Department of Assamese, Mariani College, Mariani, March, 2015,
 14. Biswaayan, Bhaasaabiplab Aaru Internet, Milanjyoti, Dibrugarh, 2005.
 15. Saicar Pathaar Maanuh, Souvenir, Jorhat Kendriya Mahavidyalay, Jorhat,, January, 2008.
 16. Pandulipi Sampaadanaa, Milanjyoti  Dibrugarh, 2008.
 17. Naarrir Sasaktikaran: Bibhinna Padaksep, Cintan, Sisu Aaru Mahilaa Kalyaan Sangsthaa, Dibrugarh, May, 2003.
 18. Ekabingsa Satikaat Sankardevar Praasanggikataa Aaru Satraadi Anusthaanar Bhumikaa, Sanskriti Sourabh, Dibrugarh, February, 2005.
 19. Sonaalii Jayantii Barsat Dibrugar Biswabidyaalaya: Yaatraarambhar Rengani, Golden Reminiscences, Dibrugarh University, Dibrugarh, 25 June 2015.
 20. Aadhunik Uḍiaa Kabitaa (Saptam Dasakalaike), Jyotirmay, Jorhat Kendriya Mahavidyalaya), Jorhat, 1994.
 21. Praaciin Asamar Siksaa Byawasthaa, Swarnaabh, Golden Jubilee Celebration Committee, Balya Bhavan, Jorhat, April 2001.

Courses Taken

M. Phil Scholars (2017 to 2022)

SL No.

Name of the Research Scholar

Tittle of the Topic

 

 

 Year

1

Paresh Khanikar

Asomor Noktesakolor Bhasa Monubhongi

2017

2

Geeta Hazarika

Janajatiya Mulor Upanyakhik Rupe Rongbong Terangr Uponyas: Soiliboigyanik Adhyayan

2018

3

Monmi Kalita

Arunudoi Jugor Khristriyan Aru Okhristriyan lekhokr Tulonamulok Adhyayan

2018

4

Amal Nath

Ekbingkha Satikar Sadharan Asomiya Abhidhant Bigyan Aru Tathya-projukti bikhoyok prabisthi

2018

5

Lakhiprasad Dihingia

Asomiya Boidutin Abhidhanr Prakriti

2019

6

Bobita Gogoi

Asomiya uponyast Asomiya Bhakhar Nrigusthiyo Rupved

2019

7

Bornali Bora

Gariyosi Alusonit Prakakhit Sahitya Bikhayak Prabandha: Ek Samikhyatmak Adhyayan

2019

8

Lakhimi Kalita

Bezbaruahr kripabori Rosanat Asomtattik Adhyayan somol

2019-20

9

Simanta Hatimuriya

Asomot  Lakshminath Bazbaruah Bikhoiyok Adhyanar Goti-Prakriti

2020-21

10

Munni Gupta

Dibrugarh bisyabidyaloyor Asomiya Bibhagor bidyayotonik Gobeshona : Samikhyatmak Adhyayan

2020-21

Profile

Profile

Education:

 1. Bachelor’s Degree: B.A. with Major in Assamese  (Dibrugarh University)
 2. Master’s Degree: M.A. in Assamese (Dibrugarh University)
 3. Ph.D.: From Gauhati University (2000)

Professional Experience:

 • Lecturer in Jorhat Kendriya Mahavidyalay, Jorhat from 1991-1998
 • Lecturer in the Department of Assamese, Dibrugarh University from 1998-2004
 • Reader  in the Department of Assamese, Dibrugarh University from 2004-2011
 • Associate Professor in the Department of Assamese, Dibrugarh University from 2011-2015
 • Professor in the Department of Assamese, Dibrugarh University from 2015 till date

Areas of Interest/ Specialization:

 • Historical Linguistics, Sociolinguistics, Lexicography, Stylistics, Comparative Indian Literature, Early Assamese Literature, Folk Literature of North-east India, Translation Studies, Media Literature.

Courses Taught:

 • Evolution of Assamese Language, Assamese Literature:Stylistic Approach, Lexicography Theory and Practice, Mass Media: Assamese Language, Literature and Culture

Research Projects:

Research Project Completed:

 1. A Minor Research Project entitled ‘Bharatiya Aryabhasar Purbi Sakhar Bhasasmuhar Ruptattwik Adhyayan’ (Morphological Study of the Modern Aryan Languages of East-India) under University Grants Commission Unassigned Grants, 2004.

Ongoing Project:

 1. A research Project entitled, Grammar of Modern Assamese Language under CAS, Phase II (under SAP of UGC) of Department of Assamese, Dibrugarh University.

Ph.D Scholars: 

Sl. No.

Name

Topic

Status

(On-going /Completed)

1.

Bontee Phookan Sonowal

Asamiya Loka- Sahityat Buranjir Samal

Completed

2.  

Karabi Gogoi

Asamiya Abhidhanar Dersa Basar Aru Adhunik Abhidhan Pranetar Sanmukhat Pratyahban

Completed

3.

Nayan Moni Medhi

Uttar Swadhinata Kalar Asamiya Upanyasat Rajnaitik Chinta- Chetanar Prakriti

Completed

4.

Dipak Jyoti Mahanta

Asamat Bhasatattvik Aru Bhasabaijnanik Adhyayan

Completed

5.

Amarjyoti Doley

 Mising Aru Deuri Bhasar Sabdawali: Ek Samaj- Bhasabaijnanik Adhyayan

Completed

6.

Naba Kumar Chamua

Asamiya Sahitya-Alochanir Sankalan-Sampadana: Ek Bislesanatmak Adhyayan

Completed

7.

Gakul Gogoi

Mising Bhasa-Sanmpradayar Dwibhasik Sthiti : Samaj- Bhasabaijnanik Adhyayan

Completed

8.

Koustabmoni  Nath

Asamiya Anatar Natak : Ek Samiksatmak Adhyayan

Completed

9.

Poly Borah

Mamoni Roisom Goswamir Chutigalpa Aru Upanyasar Sailibaijnanik Adhyayan

Completed

10.

Pranati Boruah

Swadhinata-Purbakalar Asamiya Alochanir Kahinibijukta Gadya : Bisaybhittik Adhyayan

Completd

11.

Sabanika Baruah

Jyotiprasad Agarwalar Racanar Bhasa-Saili

Completed

 

12

Himarani Bora

Nabya Madhyamat Axomiya Sangskriti : Samikhyatmak Adhayan

2023

13

Riju Rekha Bori

Axomiya Batori Kakotor Bhasar Prayugik Rupbhed

2023

14

Amal Nath

Asamat Abhidhanbaijnyanik Adhyayanar Gati-prakriti

Thesis Submitted

15

Madhusmita Mahanta

Dibrugarh Viswavidyalayar Dr. Leela Gogoi Puthi Sangrahalayot shangrakhihit pandulipihomuhor shamikhyatmak Adhyayan

Thesis Submitted

15

Monmi Kalita

Adhunik Asamiya bhasar itihas : Samajbhsabaijnanik Adhyayan

On -Going

16

Gita Hazarika

Navya Madhyamat Asamiya Sahityar Gati- Prakriti

On -Going

 

 

Publications

Publications

 

Research Publications:

 1. Asamiiyaa Jikirat Thaluwaa Adhyaatmatattwar Samaabes, Asam Sahitya Sabha Patrika, Vol. XXXXV, Issue No. 3rd–4th, 1989-90
 2. Interrogative Constructions in Assamese, Journal of the Department of Assamese, Department of Assamese, Dibrugarh University, 2004.
 3. Sarbabhaaratiiya Preksaapatat Madhyazugar Asamiiyaa Gadya Saahitya, Asam Sahitya Sabha Patrika, 61st Year, Issue: II, 2005.
 4. Asamiiyaa Bhaasaar Dwirukta Sabda: Samaajbhaasabaijnanik Dristi, LEJAAI, Asam Sahitya Sabha, Dibrugarh Branch, 2005
 5. Bingsa Satikaar Uttaraardhar Anubaad Cintaa, Gariyoshi, Vol. XV, No.8, May, 2008, Sahitya-Prakash, Guwahati.
 6. Tulanaamulak Saahityat Anubaadar Bhumikaa, Tulanaamulak Saahitya: Bisay-Saar aaru Bisay-Prabes (AT collection of research papers), Department of Assamese, Dibrugarh University, 2009.
 7. Mahaarathii Candraprasaadar Bhaagirathii Kriti: Gariiyasiir Eghaarti Saaksaatkaar, Gariyoshi, Vol. XVI, No.11, August, 2009, Sahitya-Prakash, Guwahati.
 8. Sankarii Darsanar Bhaasyakaar Ankiiyaa Naatar Sutradhaar, Suktisudhaakaram, Ankiiyaa Bhaaonaa Celebration Committee, Majuli, 2010.
 9. Laksmiinaath Bejbaruaar ‘Burhi Aair Saadhu’r Bhaasaa-Sailii, Gariyoshi, Vol. XIX, Issue No.9, June, 2012, Sahitya-Prakash, Guwahati.
 10. Asomar Chah Janagosthir Karam Parab: Aitijya aru Tatparza,Swarnalipi (Literary & Socio-Cultural Monthly Research Journal), Vol. 3, Issue10, November 2013, Guwahati.
 11. Language of the Tea Tribes of Assam, International Journal of Multidisciplinary Research, Vol. II, Issue 8, November 2013,  Jai Hind Education Society, Pune.
 12. Gana Madhyamar Asamiiyaa Bhasa: Samaj Bhasabaigyanik Adhyayan, Anviksa, Vol.1, 2014, Department of Assamese, Dibrugarh University.
 13. Bargiitar Tattwaanusandhaan, Prantaswar, Vol. V, Issue 1, January 2015, North-East India Network for Academic Discourse, Guwahati.
 14. Saampratik Asamiiyaa Samaajat Abhidhaanar Byawhaar, Anviksa, Vol.II, 2015, Department of Assamese, Dibrugarh University.
 15. A Dictionary in Assamese and English by M. Bronson: Historical Background and Lexicographic Approach, Language in India, Vol. 15:2, 2015, www.languageinindia.com.
 16. Brajavali Form of Early Assamese and Early Maithili, Language in India, Vol. 15:6, 2015, www.languageinindia.com.
 17. Bilingualism among Nyshi Tribes of Arunachal Pradesh, Asian Journal  Of Research in Social Sciences & Humanities, Vol. V, Issue VI, June 2015, Asian Research Consortium, Yamuna Nagar (Haryana).
 18. The Use of Particles in Hindi and Assamese, International Journal of Research in Social Sciences & Humanities, Vol. No. 5, Issue No. III, Jul-Sep 2015, IRA PUBLICATIONS, Ghaziabad, Uttar Pradesh.
 19. Language Attitude among the Students of  Higher Education in Assam: A Contemporary Perspective, The International Journal of  Humanities and Social Studies, Vol. 3, Issue 9, September, 2015, www.theijhss.com.
 20. Lyrics of Dr. Bhupen Hazarika: A Thematic Study, Language in India, Vol. 15:10, October, 2015, www.languageinindia.com.
 21. Asamiiyaa Bhaasaar Sangrakhyan, Sangbardhan Aaru Samprachaar, Satsari, Vol. No.9, Issue No. 8, March 2014, Guwahati.

Books and Book Chapters:

A. Book Published:

 1. Udbhabkaaliin Asamiiyaa Bhaasaa, BANALATA, Dibrugarh, 2003

B.  Books edited:

 1. Jiiwanar Bicitra Rang (edited jointly with Dr. Nirajana Mahanta Bezborah), Department of Assamese, Dibrugarh University, 2005.
 2. Asamar Jangosthiya Lokasaahitya (edited jointly with Dr. Pallavi Deka Buzarboruah), Department of Assamese, Dibrugarh University, 2009.
 3. Bhaasaa-Saahitya Adhyanar Bibidh Dish (edited jointly with Dr. Jayanta Kumar Borah), Department of Assamese, Dibrugarh University, 2014

C.  Book Chapters:

 1. Asamiyaa Bhaasar Itihaas Bicaarat Praaciin Kaamrupiiya Lekhaawaliir Bhaasa, Bhaasaa Cintaa-Bicitraa, Department of Assamese, Gauhati University, 2000.
 2. Udbhabkaalian Asamiyaa Bhaasaat Parawartii Kaaliin Asamiiyaa Bhaasaar Rup Aaru pratnarup, Bhaasa Jijnasaa, Department of Assamese, Gauhati University, 2002.
 3. Pub Bhaaratar Praantiiya Bhaasaat Adhyaatma Raamaayan, Tradition of the Ramayana in Eastern India, Department of Assamese, Dibrugarh University, 2002.
 4. Manidiipat Mahendra Boraar Dristi Aaru Sristi (written jointly with Anuradha Sarma), Prawaal Dwiipar Dare (A collection of essays on Mahendra Bora), Department of Assamese, Dibrugarh University, 2003.
 5. Asamiyaa Brajaawalii Aaru Praacin Maithiliir Bytirekii Bislesan, Tulanamulak Adhyan, Department of Assamese, Dibrugarh University, 2004.
 6. Bhaartiiya Aaryabhaasar Purbii Saakhaar Bhaasaasamuhar Sarbanaam Rup, Tulanamulak Bhaasaa Adhyan, Department of Assamese, Dibrugarh University, 2006.
 7. Sankardewar “Kiirtan-Ghosaa”t Ek Saranar Caaribastu, Bhakti Saahityar  Samiksaatmak Adhyan, (A collection of articles on Bhakti Literature), Srimanta Sankardeva Sangha, Nalbari, 2007.
 8. Sankardew-Maadhawdewar Naatat Giitar Prayog, Mahaapurus Dujanaar Naatar Samiiksaatmak Adhyan (A collection of essays), Srimanta Sankardeva Sangha, Golaghat, 2008.
 9. Asamiiyaa Bhaasaar Aitihaasik Paripreksya: Bhaartiiya Aaryabhaasar Oupabhaasik Rup, Bhaasaa Baibhab (A collection of articles), Department of Assamese, Cotton College, Guwahati, 2009.
 10. Aadhunik Anubaad Cintaar Gatidhaaraa, Saahityar Swaad-Baicitra (A collection of Literary essays), Kiran Prakashan,  Dhemaji  & , Asam Sahitya Sabha United Kingdom, 2009.
 11. Asamiiyaa Bhaasaar Udbhab Samparkiiya Bitarkar Punariiksan, Sandhayee (A collection of research oriented articles), Gargaon College Publishing House, Sivasagar, 2009.
 12. Samakalin Bharatiya Sahityik Byaktitwar Pariprekhyit Sahityrathi Lakshminath Bezbaroa, (written jointly with Naba Kumar Chamuah) Lakshminath (A compilation of Articles), Panchajanya, Guwahati, December, 2014,
 13. Asomiya Mudrit Bijnapanar Bhasa-Saily, Prabandha Sanchayan (ed), (A collection of articles), Department of Assamese, Mariani College, Mariani, March, 2015,
 14. Biswaayan, Bhaasaabiplab Aaru Internet, Milanjyoti, Dibrugarh, 2005.
 15. Saicar Pathaar Maanuh, Souvenir, Jorhat Kendriya Mahavidyalay, Jorhat,, January, 2008.
 16. Pandulipi Sampaadanaa, Milanjyoti  Dibrugarh, 2008.
 17. Naarrir Sasaktikaran: Bibhinna Padaksep, Cintan, Sisu Aaru Mahilaa Kalyaan Sangsthaa, Dibrugarh, May, 2003.
 18. Ekabingsa Satikaat Sankardevar Praasanggikataa Aaru Satraadi Anusthaanar Bhumikaa, Sanskriti Sourabh, Dibrugarh, February, 2005.
 19. Sonaalii Jayantii Barsat Dibrugar Biswabidyaalaya: Yaatraarambhar Rengani, Golden Reminiscences, Dibrugarh University, Dibrugarh, 25 June 2015.
 20. Aadhunik Uḍiaa Kabitaa (Saptam Dasakalaike), Jyotirmay, Jorhat Kendriya Mahavidyalaya), Jorhat, 1994.
 21. Praaciin Asamar Siksaa Byawasthaa, Swarnaabh, Golden Jubilee Celebration Committee, Balya Bhavan, Jorhat, April 2001.
Courses Taken
Current Courses
Sponsored Projects