Corrigendum on the NIQ no. DU/NIQ-2023/AMC/water purifier/173 dated 29/03/2023